Bộ manga Dr. Strange cũng được phát hành trên mạng