Công ty thăm dò thị trường Oricon vừa cập nhật tổng doanh thu vào thứ 6 tuần trước cho cả hai bộ đĩa Blu-ray và DVD số 1 của TV anime Yuri!!! On Ice.