Trên đường đi làm nhiệm vụ trở về, Bel bắt gặp một người đàn ông kì lạ trên đường đi.

“Người ấy của cậu ở rất gần cậu. Tựa như câu ‘Xa tận chân trời gần ngay trước mắt’ vậy!”