[Oneshot] [KHR] All about

October 14, 2016 | | Shounen-Ai

Hai người họ yêu nhau bảy năm…