Trong một quãng chùng xuống cùng lúc của công việc của cả hai người, họ bắt đầu bày trò đập phá và nhận ra kẻ mà mình nghĩ đến nhiều nhất khi cần giải khuây là người kia.