Nhà xuất bản manga tại Bắc Mỹ – Viz Media vừa thông báo tại Yaoi-Con vào thứ 7 rằng chi nhánh chuyên xuất bản các bộ manga Boys-love – SuBLime sẽ ra mắt các bộ manga: “Love Stage!!”, “Ginger Honey”, “Special Delivery!”, “The Night Beyond the Tricorner Window”

Click để đọc thêm…