Cửa hàng online chính thức của hãng Bandai là Premium Bandai đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng cho mặt hàng búp bê “Isul/ Yagen Toushiro” rồi.