Trang web chính thức cho vở nhạc kịch thứ hai được chuyển thể từ manga Noragami của Adachitoka đã thông báo thêm 8 thành viên của vở nhạc kịch vào hôm thứ 6. Satoru Moritoki, Seiji Ishihara, Renshi Koyama, Masashi Harada và Masako Miyasato sẽ trở lại vai trò và hình tượng mà họ đảm nhiệm trong sân khấu nhạc kịch đầu tiên. Các diễn viên Kōhei Kaga, Shō Haruyama và Shōjirō Yokoi cũng sẽ tham gia phần này.