Tập 3 của Twittering Birds Never Fly bởi Kou Yoneda dự kiến sẽ phát hành vào tháng 02, 2017 sắp tới