Trước đó, đã có thông tin cho biết sẽ có k-on-titan">Attack on Titan OVA dựa theo cuốn prequel “k-on-titan">Attack on Titan: No Regrets – Birth of Levi” trong tập 15 và 16 của series chính, ra mắt vào ngày 9 tháng 12 và tháng Tư.

Tác giả Hajime Isayama cho đăng tải bức cover đặc biệt của tập 14

Click để đọc thêm…