Cả ba đĩa CD mới này sẽ lên kệ vào ngày 3 tháng Chín với giá 1,200 yên (khoảng US$12) cho một đĩa. Hai vol đầu, với Nobunaga Shimazaki lồng giọng cho Haruka và Tatsuhisa Suzuki lồng giọng cho Makoto, đã nhận ship từ hôm thứ Tư.

Click để đọc thêm…