Dịch vụ âm nhạc trực tuyến dành cho các thuê bao di động RecoChoku vừa công bố kết quả một cuộc khảo sát từ 25 tháng Bảy đến ngày 5 tháng Tám, lấy ý kiến về anime yêu thích trong mùa hè 2014.

Click để đọc thêm…