Funimation vừa thông báo vào ngày 8 tháng 8 rằng đã đăng kí bản quyền cho Black Butler: Book of Murder anime nhằm phục vụ cho home video, truyền hình kĩ thuật số, và phát sóng rộng rãi.

Click để đọc thêm…