Đã có rất nhiều kiểu figure từ nữ nhân viên công sở, cô gái phép thuật cho đến Thủy thủ Mặt trăng cho phép nhân vật ngồi trên cốc hay bám trên kính, nhưng Natsume’s Book of Friends còn có một cách khác để trở nên dễ thương hơn rất nhiều.

Click để đọc thêm…