Tạp chí Gush của nhà xuất bản Kaiosha số tháng 9 ra mắt vào thứ Ba vừa thông báo về việc phát hành DVD live-action dựa vào BL manga Docchi mo Docchi của tác giả Nozomu Hiiragi đã được thông qua.

Click để đọc thêm…