Số tháng Mười tạp chí Da Vinci vừa lên sạp trong hôm nay, giành tới 45 trang cỡ bự nói về k-on-titan">Attack on Titan, gồm: phỏng vấn tác giả Hajime Isayama, dự đoán và thảo luận về series, kèm theo một loạt các bức hình minh họa được vẽ bởi bàn tay của nhiều mangaka.

Click để đọc thêm…