“Phiên bản đầy đủ” của manga 21st Century Boys bởi Naoki Urasawa sẽ có 1 kết thúc mới, đặc biệt dành cho ấn phẩm. Shogakukan sẽ xuất bản tập truyện dài 148 trang, gồm đầy đủ series với trang màu, vào ngày 28 tháng 12 tại Nhật Bản.