Các bạn khi đã mắc 6918 syndrome, trở thành 6918 addict, đều đã trải qua đủ thử thách, tìm được tấm bản đồ kho báu với từ khoá MukuHiba, vững bước trên hành trình worship mà tấm bản đồ chỉ dẫn, đến giờ ít nhiều đã thu thập được nhiều báu vật quý giá. May thay, chúng ta không kẹo kéo như hải tặc trên tinh thần Share All We Have, hãy làm đầy thêm cho kho báu vĩ đại của 6918.

Carnivores, we walk our path, straight and forward. And forever one path.

Click vào để đọc thêm …