Bản xem trước mới đây đã cung cấp hình ảnh mới nhất cho mùa 2 của Binan Koukou Chukyuboeibu Love!/Cute High Earth Defense Club Love!. Bộ truyện về chàng trai phép thuật sẽ có phần thứ 2, tên gọi Cute High Earth Defense Club Love! Love!, bắt đầu vào tháng 7.