Theo như tin tiết lộ chuyển thể anime truyền hình của mùa 2 trước đó, chi tiết chính thức đầu tiên đã xác nhận cho Kyoto Impure King Arc của Blue Exorcist.