Hokage Đệ Tứ của Làng Lá và là cha của nhân vật chính Naruto Uzumaki.