Vở kịch mới này sẽ được diễn tại nhà hát ở Tokyo và Osaka.