Số đầu tiên trong năm nay tạp chí Shonen Jump GIGA ra mắt ngày thứ tư đăng tin về spin-off của bộ manga Boku No Hero Acamedia mang tên Vigilante -Boku no Hero Academia ILLEGALS vào số thứ hai của tạp chí dự kiến xuất bản ngày 20 tháng 8. Hiện tại vãn chưa rõ, đây là một one-shot hay một series.