Đã hai năm trôi qua từ ngày Kosuke ra mắt manga về tội phạm Gansta. trên tạp chí Monthly Comic @ Bunch. Kosuke đã khuất mặt khỏi truyền thông cũng như đã xóa tài khoản Twitter. Tạp chí đã thông báo rằng series sẽ trở lại trên số ra tháng 7, ra mắt ngày 20 tháng 5. Để chuẩn bị cho việc tái xuất lần này, 42 chương hiện tại sẽ được ra mắt miễn phí trên website từ ngày 15 đến 28 tháng 5.