Trong số ra tháng bảy của tạp chí Bessatsu Shōnen Magazine của Kodansha có đăng một chương mới của bộ manga spinoff k-on-titan">Attack on Titan: Junior High – tác giả Saki Nakagawa – vào thứ hai, kèm lời nhắn “Chỉ còn một chút nữa… là đến hồi kết rồi” ngoài lề truyện.