Ai mới là người anh trai số một trong thế giới anime cơ? Chúng tôi đã để các fan trả lời câu hỏi này trên bản bình chọn anh trai quốc dân trong thế giới anime.