Nếu bạn bỏ lỡ qua bản báo cáo tháng 11 của chúng tôi thì chúng tôi xin nhắc lại rằng vào mùa xuân năm nay, anime xoay quanh những… bát cơm được nhân hóa thành người sẽ được ra mắt.