Yo Oizumi vào vai Kureo Mado trong bộ phim sẽ được công chiếu tại Anime Expo