Nhà sản xuất Đông Nam Á Odex đã tiết lộ mới nhất về ngày chiếu c ủa anime Fairy Tail: Dragon Cry tại các quốc gia Đông Nam Á.