“Touken Ranbu” đánh bật cả đĩa Blu-Ray của tour diễn live thứ 8, “Welcome to Sexy Zone tour”, của nhóm Sexy Zone khỏi vị trí số một trên bảng xếp hạng luôn.