Chính tay tác giả Takeshi Konomi sẽ chỉ đạo và biên soạn cho ngoại truyện “chưa kể” này của manga.