Một bộ gối ôm Yuri!!! On Ice vừa ra lò để phục vụ cho nhu cầu của khách hàng đây. Cụ thể hơn là để họ hưởng thụ cơ bụng sáu múi cực săn chắc mọi lúc mọi nơi luôn.