Vào cuối tuần vừa rồi, Yuri!!! On ICE đã hợp tác với cúp Hiệp hội Trượt băng Quốc tế tại Tokyo.