Công viên giải trí Shonen Jump sẽ tổ chức triển lãm cho các sê ri nổi tiếng với số lượng vé có hạn.