Lịch phát hành ‘Home video’ của anime movie dự kiến vào ngày 20 tháng 7