Tên dự đoán của vở kịch này sẽ là Musical Hetalia (Nhạc kịch Hetalia) và một dòng phụ đề vẫn còn là bí mật nữa. Vở kịch này dự tính sẽ được biểu diễn tại sảnh NHK Osaka trong thành phố Osaka và tại nhà hát Theatre 1010 ở Tokyo.