Manga Shinomiya-kun ni Wake ga Aru xoay quanh những người chung dòng máu với bí mật thầm kín.