Sản phẩm “cỡ lớn” có kích thước 27 cm sẽ được tung ra thị trường vào tháng 3 năm 2017