Gengoroh Tagame, tác giả manga Chồng của Em trai tôi (Otōto no Otto), sẽ tham dự hội nghị Queers & Comics (LGBT và Truyện tranh) với vai trò người phát biểu chính tại Trường Cao Đẳng Nghệ Thuật California ở San Francisco từ này 14 đến 15 tháng 4. Đây là hội nghị đầu tiên liên quan đến cộng đồng LGBTQ trong truyện tranh do trường đại học tổ chức. Hội nghị truyện tranh tính đến nay đã được tổ chức 2 lần, lần đầu là ở New York vào tháng 5 năm 2015.