Các món hàng giá từ 16,200 yên sẽ được ra mắt vào ngày 30 tháng 8.