SimulDub của “elDLIVE” thuộc Funimation đã phát hành trong tuần và để chuẩn bị cho bản lồng tiếng của phiên bản tiếng Anh của tác giả của sci-fi manga Reborn! , chúng tôi đã liệt kê dàn diễn viên của bộ phim.