Thể loại: nam nam, cổ trang, thần tiên, lãng mạn

Duyên phận hai người bắt đầu từ đâu rất khó định phân, nhưng mấy ngàn năm không thể chia lìa, vì một sợi tơ hồng của Thái Âm thần nữ buộc mảnh giấy đỏ đã bị xé đôi…

Click để đọc thêm…