chúng ta. với đời
bất an. ghê tởm. không thể thoả thiệp. không thể chịu đựng
tự huỷ hoại. tự buông xuôi. phó mặc
đây là kết thúc đời tôi, giữa những khuôn mặt giống nhau

Click để đọc thêm…