Slaine đã sống được gần hai năm trong tù. Một đêm, cậu bị đánh thức dậy bởi Inaho, người yêu cầu cậu phải thay đồ và mặc quần áo dân thường vào. Slaine từ bị kích động, sang ngờ vực, rồi lại sợ hãi và cả tâm trí như nổ tung (không phải theo nghĩa đen là bị bắn vô đầu đâu, mình hứa đó!). Inaho đang dự tính điều gì đó và Slaine không chắc mình muốn biết đó là gì. Hay là có nhỉ?