Tuần trước chúng ta vừa nhận được những kế hoạch chính thức cho việc phát sóng movie Fairy Tail Dragon Cry. Dự án này được đề ra để ăn mừng kỉ niệm 10 năm ra mắt của sê ri này từ năm 2006 tính đến nay. Hiện nay manga đã bán được tổng cộng 60 triêu ấn bản và đã được chuyển thể thành một bộ anime dài 277 tập.