Trong lịch sử hình thành trái đất cho đến ngày nay, vạn vật trải qua không biết bao nhiêu cuộc tiến hóa, tiến hóa để thích nghi với môi trường, tiến hóa để tránh bị đào thải, tiến hóa đến một cấp bậc hoàn thiện hơn. Và trong quá trình tiến hóa ấy, các nhà khoa học đã chỉ ra sự tiến hóa của con người luôn đứng đầu trong lịch sử sự tiến hóa. Nhưng không, vẫn còn 1 sự tiến hóa nữa mà các nhà khoa học, các nhà sinh vật học vẫn chưa thể khám phá ra, sự tiến hóa này chỉ có các Fangirl mới thấy được…

Click vào để đọc thêm…