Broccoli, Pony Canyon và Sunrise đã có thông báo về kế hoạch hợp tác trong một sản phẩm Anime mới liên quan đến project bishounen về những phù thủy/nghệ sĩ ‘Magic Kyun! Renaissance’.