Mitsurou Kubo, đồng tác giả của Yuri!!! On Ice, vừa đi du lịch đến Karatsu, quận Saga. Fan anime chắc cũng biết đây chính là nguồn cảm hứng cho Hasetsu, quê hương của nhân vật Yūri Katsuki. Kubo đã vẽ và kí tên tranh các nhân vật Yūri, Victor, và Yuri cho khách hàng tại nhà hàng này trên một loại giấy bảng đặc biệt của Nhật.