Những người tham gia sự kiện sẽ có dịp được gặp đội ngũ thực hiện dòng game dating sim đình đám của năm nay.