Bộ phim thứ 4, “Concept no Tatakai” (Cuộc chiến Khái niệm), sẽ ra mắt trong vòng 2 tuần sau nữa từ ngày 29 tháng 9.